Welkom bij BUCS, Business Club Smallingerland!

Via deze site willen wij u informeren over wie wij zijn en wat we doen.


BUCS is een ambitieuze club die leden wil laten merken dat ze iets aan het lidmaatschap hebben. Doelstelling is om op een informele manier te netwerken.

Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Zo zijn er onder andere bedrijfspresentaties door de eigen leden, waarbij vaak sprekers van naam worden uitgenodigd. Ook worden de nodige uitstapjes gemaakt. De eerste activiteit was een zeiltocht op een klipper. De planning van activiteiten is te vinden in de Agenda.

Business Club Smallingerland

‘Een actieve, vooruitstrevende en dynamische ondernemersclub’

Een ambitieuze vereniging, die haar leden meer biedt dan alleen belangenbehartiging en netwerken. “Business Club Smallingerland (BUCS) is in feite een hechte vriendenclub,” vertelt Jan van Zanten, “waarbinnen – middels het organiseren van niet alledaagse bijeenkomsten - ontspanning en gunning centraal staan. Met als doel, het Friese ondernemersklimaat, en dan met name in Smallingerland, te optimaliseren.”

De opvolgende voorzitter was Kees Vermeulen. Hij heeft het voorzitterschap 10 jaar gedaan en heeft het stokje overgedragen aan René de Vries. René is eigenaar van Revis dat zwembaden levert en bouwt, onder andere in Nederland als Curaçao.

Op dit moment bestaat het bestuur uit René de Vries (voorzitter), Ronald Wagelaar (vice-voorzitter), 
Douwe van Drogen (secretaris) en Jelmer Bosma (penningmeester).

Leden

Inmiddels telt de businessclub een mooi aantal leden. “Een gevarieerd gezelschap dat het ondernemersklimaat van onze gemeente een warm hart toedraagt,” vertelt de oud-voorzitter, “en waar het uitwisselen van ideeën en het bespreken van herkenbare zaken een belangrijk onderdeel vormt van iedere bijeenkomst. Bovendien zijn de meest uiteenlopende bedrijven lid, van advocaat, een reclamebureau, een automobielbedrijf tot een bank en interieurinrichter.”

We ambiëren niet meer dan veertig leden. Anders wordt het te massaal en verlies je elkaar zogezegd uit het oog.”

Buitengewoon actief

Volgens oud voorzitter Van Zanten dankt BUCS haar succes ondermeer aan het organiseren van niet alledaagse activiteiten en bijeenkomsten. “Zo waren wij als toeschouwers te gast in de wedstrijdweek van het skûtsjesilen op de Veenhoop, bezochten we de Koninklijke Marine en namen we deel aan de Brandaris race,” licht Van Zanten toe. “Maar ook tijdens de bijeenkomsten – altijd georganiseerd bij een van onze leden – wordt het nuttige met het aangename gecombineerd. In het destijds nieuwe pand van de AccoN-AVM bijvoorbeeld, werd verteld over de veranderde fiscale wetgeving, waarop sigarenmaakster Ria Bos ons leerde hoe je sigaren maakt en rookt. Daarnaast hielden we een tuinconcert met een optreden van tenor Arwin Kluft en later was pianist Cor Bakker bij ons op bezoek. Hij gaf een concert voor de leden en hun partners want elk jaar zijn er een aantal bijeenkomsten samen met hen. En traditioneel eindigt het verenigingsjaar met een gala-avond. Activiteiten te over dus en altijd gekoppeld aan ondernemerschap. “Of het nou op informele of formele wijze is,” besluit Van Zanten, “wij maken ons sterk voor ‘onze’ ondernemers.”

Sociaal netwerk

BUCS draagt het initiatief 'Drachten wil je meemaken' een warm hart toe. 
Een sociaal netwerk via het internet waarbinnen ondernemers hun bedrijf kunnen promoten en mee kunnen discussiëren over allerlei zaken.

Op een kli[pper naar Terschelling tijdens Oerol

Start van de bedrijvenfietstocht bij Marktzicht

Paasbrunch bij Peter de Jong

Nieuwjaarsborrel bij La Provence

HOME

Foto’s door Klaver Reclame Producties

Vissen in De Wilgen